X
  • 1

    PORTAL INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ

    Portal omogoča enostavno objavo namer o načrtovani gradnji in pozivov zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Trenutno je objavljenih 53  aktualnih namer.431
NAMER objavljenih
v letu 2019


144
INTERESOV ZA SKUPNO GRADNJO
v letu 2019


644
NAMER objavljenih
v letu 2018


165
INTERESOV ZA SKUPNO GRADNJO
v letu 2018

NOVICE in OBVESTILA

29. januar 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omr...
11. december 2019
Geodetska uprava RS je na portalu Prostor objavila novo različico izmenjevalnega formata za posredovanje podatkov o omr...
16. september 2019
Evropska komisija bo v četrtek, 19. septembra 2019 ob 13.00 uri, objavila nov razpis za bone WiFi4EU, pri čemer bo izb...