X
  • 1

    PORTAL INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ

    Portal omogoča enostavno objavo namer o načrtovani gradnji in pozivov zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Trenutno je objavljenih 61  aktualnih namer.579
NAMER objavljenih
v letu 2020


280
INTERESOV ZA SKUPNO GRADNJO
v letu 2020


430
NAMER objavljenih
v letu 2019


148
INTERESOV ZA SKUPNO GRADNJO
v letu 2019

NOVICE in OBVESTILA

02. december 2020
Geodetska uprava RS je na portalu Prostor objavila primere evidentiranja elektronskih komunikacijskih omrežij v zbirnem...
20. oktober 2020
Spoštovani! Agencija je »Portal infrastrukturni investicij« prestavila na drug strežnik. Pri te...
03. julij 2020
Eden pomembnejših ukrepov za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij je izvedba skupne ...