X

Navodila in pomoč

Spletni portal Agencije za komunikacijska omrežja in storitve je namenjen objavi namer o gradnji gospodarske javne infrastrukture (GJI) in pozivov investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja k skupni gradnji, beleženju izkazanega interesa za skupno gradnjo ter iskanju in pregledovanju teh objav. Na portalu bodo objavljene tudi koristne informacije in obvestila s tega področja.

 POTREBUJETE POMOČ?

Za vas smo pripravili podrobna navodila, kako oddati namero o načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem za skupno gradnjo. 

V primeru vprašanj nas kontaktirajte, z veseljem vam bomo pomagali. 

Spremljanje infrastrukturnih investicij
Primož Uršič
T: 01 583 63 59
E: info.box@akos-rs.si

KAKO ODDATI NAMERO (zavihek Namere in pozivi)?

Oddaja namere o gradnji GJI se izvede preko spletnega obrazca, dosegljivega preko gumba »Oddaj namero«, ki ga najdete na več mestih tega spletnega mesta oz na zavihku Namere in pozivi.  Po kliku se odpre samostojna stran z obrazcem za oddajo, kjer boste vodeni skozi celoten postopek oddaje, pri vseh poljih pa so podane tudi razlage in/ali omejitve. 

Izpolniti je potrebno vsa polja, označena z zvezdico (*). Ostala polja se izpolnjujejo po potrebi. S postavitvijo kazalca (kurzorja) na posamezno polje se prikaže opis zahtevane vsebine tega polja, če informacija o tem v polju ni že prikazana. 

V uvodnem delu obrazca se nahajajo splošni podatki o investitorju, ki se z vnosom matične številke investitorja samodejno prenesejo iz baze AJPES. Če v bazi AJPES ni naveden splošni e-naslov investotorja, ga je treba vnesti ročno. 

V nadaljevanju obrazca se nahajajo polja za zakonsko zahtevane podatke o investiciji. Ob oddaji namere o gradnji je možno priložiti tudi datoteke z dodatnimi pojasnili glede gradnje (npr. fotografije, načrte, projekte in druge dokumente) v velikosti do 10 MB za posamezni dokument. 

S klikom na gumb »Predogled« se prikaže vnešena namera o gradnji, kot bo vidna na spletni strani. V primeru potrebnih popravkov lahko izberete možnost »Nazaj na obrazec«, če pa je namera popolna, pa jo objavite s pritiskom na gumb »Oddaj namero«.

Obrazec za oddajo namere o gradnji

   Po oddaji namere imate možnost oddati novo namero o gradnji, pri kateri so že izpolnjeni podatki o investitorju.

 

Po oddaji namere prejmete potrdilo o oddaji s povzetkom vseh vnešenih podatkov

Po odddaji namere boste na elektronska naslova investitorja in kontaknte osebe prejeli samodejno generirano sporočilo o objavi namere o načrtovani gradnji in poziva zainteresiranim investitorjem na spletni strani agencije.

Sporočanje sprememb in/ali popravkov

V primeru, da ste v objavljeni nameri opazili nepravilnosti ali želite objavo namere umakniti, nam to sporočite na elektronski naslov:
info.box@akos-rs.si, pri čemer se sklicujete na številko objavljene namere (ID).

Manjše, vsebinsko nepomemne napake bomo popravili, ob večjih in vsebinsko pomembnejših napakah pa bomo objavo namere v najkrajšem možnem času umaknili in vas o tem obvestili. Prav tako bomo umaknili tudi namere, pri katerih bomo sami zaznali nepravilnosti in vas o tem obvestili.
 

PREGLED OBJAVLJENIH NAMER O GRADNJI GJI (zavihek Seznam namer)

Na zavihku »Seznam namer« je prikazan seznam aktualnih namer o gradnji in arhiv namer, katerim je datum za oddajo interesa po skupni gradnji že potekel. Oba seznama namer omogčata iskanje in razvrščanje objavljenih namer po različnih kriterijih.

Seznam aktualnih namer o gradnji

 

PODROBNOSTI O POSAMEZNI NAMERI 

Za podrobnejše informacije posamezne namere o gradnji kliknite na katerokoli vrstico, v kateri so izpisani podatki o izbrani nameri o gradnji (klikabilna je celotna vrstica).
Za podrobnejše informacije posamezne namere o gradnji kliknite na katerokoli vrstico v seznamu namer

Izbrana namera se bo odprla v novem oknu z izpisanimi vsemi podrobnimi informacijami: vsi podatki o investitorju, vsi podatki o investiciji in pomembni datumi. Na tej strani (na dnu vseh informacij o izbrani nameri o gradnji) se nahaja tudi obrazec za oddajo interesa za skupno gradnjo. 
 

ODDAJA INTERESA ZA SKUPNO GRADNJO

Oddaja interesa poteka podobno kot oddaja same namere - z vpisom matične številke podjetja interesenta za skupno gradnjo se podatki o podjetju avtomatsko prenesejo iz baze AJPES. Če v bazi AJPES ni podatka o e-naslovu podjetja, ga je treba vnesti ročno, treba pa je vnesti tudi e-naslov kontaktne osebe. S klikom na gumb »Nadaljuj na korak 2 (predogled) se prikaže povzetek vseh vnešenih podatkov (popravite jih tako, da kliknete gumb "nazaj" in uredite željene podatke), interes pa dokončno oddate s klikom na gumb "Oddaj interes". 

S tem boste investirorja in agencijo obvestili o svojem interesu za skupnjo gradnjo. Z oddajo tega obrazca boste prejeli e-sporočilo s povzetkom vseh vnešenih podatkov, prav tako pa bosta o vašem izkazanem interesu z elektronskim sporočilom o vašem izkazanem interesu obveščena investitor in agencija.

 

Obrazec za oddajo interesa za skupno gradnjo

POMEMBNO: 

To e-sporočilo ne nadomešča dogovorov med vami in investitorjem. Ne glede na to elektronsko sporočilo ste investitorju skladno z 12. členom ZEKom-2 najkasneje v roku, objavljenem na spletu, dolžni poslati pisno sporočilo, ki vsebuje tudi navedbo tehničnih in drugih pogojev ter predlog delitve stroškov za skupno gradnjo. Če v objavljenem roku investitorju ne boste poslali ustreznega obvestila, se bo štelo, da niste izkazali interesa za skupno gradnjo.

Agencija je s tem skladno z 11 členom ZEKom-2 obveščena o izkazanem interesu za skupno gradnjo.
 

 

  • *
  • *