X

Novice

16. september 2019
Evropska komisija bo v četrtek, 19. septembra 2019 ob 13.00 uri, objavila nov razpis za bone WiFi4EU, pri čemer bo izbrala prejemnike glede na vrstni red prijav, upoštevala pa bo tudi geografsko uravnoteženost. Razpis za 1.780 bonov v vrednosti po 15.000 evrov bo odprt do 20. septembra 2019 do 17.00 ure, prijavijo pa se lahko občine ali skupine občin v EU.  Shema EU za brezplačni dostop do brezžičnega interneta omogoča mestom, da vzpostavijo omrežje Wi-Fi v javnih prostorih...
Preberi več
15. julij 2019
Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je Ministrstvo za javno upravo podaljšalo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju Republike Slovenije v naslednjih treh (3) letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.Podrobnejše informacije so dostopne na spletni str...
Preberi več
13. junij 2019
Evropska nagrada za projekte s področja širokopasovne infrastrukture in storitevEvropske nagrade za projekte s področja širokopasovne infrastrukture in storitev se podljujejo za vse tipe naprednih projektov, ne glede na velikost, lokacijo ali uporabljeno tehnologijo. K sodelovanju so vabljeni nacionalni, regionalni ali lokalni javni organi (npr. občine, regije, državni organi), kot tudi večji ali manjši privatno financirani projekti, ki uporabljajo inovativne modele inv...
Preberi več
10. maj 2019
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je vzpostavila nov spletni portal (Geoportal AKOS) za dostop in pregledovanje nekaterih prostorskih podatkov, ki jih agencija uporablja pri svojem vsakodnevnem delu, in ki predstavljajo dodano vrednost ter uporabne informacije za splošno in strokovno javnost. Številni prostorski podatki elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji so z Geoportalom AKOS prvič prikazani ter javno objavljeni, zato ima portal tudi p...
Preberi več
09. maj 2019
Geoportal AKOS (https://gis.akos-rs.si/) je osrednji spletni portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, ki jih agencija uporablja pri svojem vsakodnevnem delu, in ki predstavljajo dodano vrednost ter uporabne informacije za splošno in strokovno javnost. Med njimi so podatki infrastrukture elektronskih komunikacij, omrežnih priključnih točk, pokritosti s fiksnimi in mobilnimi omrežji ter podatki o namerah o načrtovanih gradnjah gospodarske javne infrastrukture, ki ji...
Preberi več
03. april 2019
Evropska komisija je naznanila datum drugega kroga javnega razpisa, na katerem bodo lahko lokalne skupnosti ponovno kandidirale za pridobitev bona oz evropskih sredstev. Razpis se bo začel 4. 4. 2019, ob 13:00 uri, po pravilu »kdor prej pride, prej melje«, v njem pa bo Komisija med evropske občine razdelila 51 milijonov evrov sredstev, oziroma 3.400 bonov. Razpis bo odprt do 5. 4. 2019, do 17:00 ure.
Preberi več
18. december 2018
Torek, 18.12.2018. Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je Ministrstvo za javno upravo spremenilo javni poziv in podaljšalo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018.Objavilo je nov seznam gospodinjstev za izkaz tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s ter iz postopka testiranja tržnega interesa umaknilo tabelo za izkaz tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih točk s...
Preberi več
19. september 2018
Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je Ministrstvo za javno upravo objavilo javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij, ki je namenjen določitvi območij, na katerih bodo lahko uporabljena javna sredstva za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije.
Preberi več
15. maj 2018
Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je Evropska komisija objavila prvi razpis v sklopu pobude WiFi4EU. Prijavijo se lahko občine, ki so registrirane na portalu WiFI4EU.
Preberi več
11. maj 2018
Vabilo investitorjem v gospodarsko javno infrastrukturo na delavnico o novostih Zakona o elektronskih komunikacijah Agencija in Razvojni center Novo mesto vabita investitorje v gospodarsko javno infrastrukturo, med njimi predvsem lokalne skupnosti JV Slovenije, na delavnico, ki je namenjena predstavitvi novih določb Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) glede skupne gradnje in souporabe gospodarske javne infrastrukture.
Preberi več
25. april 2018
Poziv lastnikom in upravljavcem javnih komunikacijskih omrežij ter pripadajoče infrastrukture za vpis omrežij in omrežnih priključnih točk v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
Preberi več
26. februar 2018
Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je bil v Uradnem listu št. 9/2018 objavljen Splošni akt o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture, ki je začel veljati 24. 2. 2018.  Najpomembnejša novost, ki jo agencija uvaja s splošnim aktom, je obvezna objava namere o načrtovani gradnji gospodarske javne infrastrukture preko spletnega obrazca (http://investicije.akos-rs.si/namere-pozivi/oddaja-namere).
Preberi več
29. januar 2018
MJU objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 3
Preberi več
11. oktober 2017
Agencija je bila v drugem četrtletju 2017 na področju elektronskih komunikacij zelo aktivna, saj je v tem obdobju intenzivno delala na pripravi analiz upoštevanih trgov 3a ''Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji'', 3b ''Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg'' in 4 ''Veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji'', pri čemer sta bili prvi dve v tem obdobju že predloženi v javno posvetov...
Preberi več
22. september 2017
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije vabi predstavnike lokalnih skupnosti na delavnico in Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije vabi predstavnike lokalnih skupnosti na delavnico in
Preberi več
13. julij 2017
Državni zbor je v torek sprejel novelo ZEKom-1C, ki v slovenski pravni red prenaša predvsem evropska pravila glede zniževanja stroškov za gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij visoke hitrosti.
Preberi več