X

Statistika

OBJAVE GRADENJ V LETU 2019

V letu 2019 je bilo na portalu objaviljenih 431 namer gradnje, od tega 171 objav gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in 260 objav gradnje druge gospodarske javne infrastrukture. Število objav operaterjev je v primerjavi z letom 2018, praktično nespremenjeno, medtem ko je število objav gradnje druge GJI bistveno upadlo. Na objavljene namere gradnje so operaterji za 144 namer izkazali interes skupne gradnje.

 

OBJAVE GRADENJ V LETU 2018

Pri spremljanju infrastrukturnih projektov je agencija z namenom čim bolj učinkovitega vodenja objav gradenj in prijav interesa za skupne gradnje v letu 2018 vzpostavila nov sistem objave gradenj. Zaživel je Portal infrastrukturnih investicij (https://investicije.akos-rs.si/namere-pozivi), ki omogoča e-oddajo namer gradenj in pozivov k skupnim gradnjam ter e-oddajo interesa za skupne gradnje. V letu 2018 smo na portalu zabeležili rekordno število objave gradenj. V letu 2018 so investitorji objavili 644 namer gradnje, od tega 176 objav gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in 468 objav gradnje druge gospodarske javne infrastrukture. Na porast števila objav je nedvomno imel velik vpliv vzpostavitev portala in s tem enostavnejši način objavljanja gradenj ter aktivnosti agencije na področju osveščanja lokalnih skupnosti. Ali je rast tudi posledica povečanega obsega investicij v elektronska komunikacijska omrežja in drugo gospodarsko javno tudi infrastrukturo pa bo razvidno v nadaljnjih obdobjih spremljanja statistike objav.

 

 

SODELOVANJE IN SEZNANJANJE LOKALNIH SKUPNOSTI

V letu 2016 je agencija nadaljevala s pripravo in izvedbo delovnih sestankov in delavnic za lokalne skupnosti, na katerih je predvsem občine seznanila z obveznostmi, ki jim jih nalaga ZEKom-1. 

V letu 2015 se je tako delavnic v organizaciji agencije udeležilo 36, v letu 2016 pa še dodatnih 53 občin. 

Pri tem je agencija nudila tudi strokovno pomoč pri bodisi pripravi prostorskih aktov ali izvedbi skupne gradnje pri konkretnih investicijah, kadar so lokalne skupnosti izrazile interes za individualno pomoč.

Število objav gradenj na spletnih straneh AKOS

NUDENJE PODPORE OPERATERJEM PRI MOŽNOSTIH SKUPNE UPORABE IN SKUPNI GRADNJI INFRASTRUKTURE

Na spletni strani agencije se je v letu poročila izrazito povečevalo število objav gradenj telekomunikacijske in druge gospodarske javne infrastrukture. 

Agencija je tako v letu 2016 zabeležila 330 objav gradenj, od tega pa kar 196 objav gradenj druge gospodarske infrastrukture. Število objav je tako več kot dvakrat večje od lanskega, posledično pa se je skoraj desetkratno povečalo tudi število prijav interesa k skupnim gradnjam (iz 39 na 315).

Izražen interes skupne gradnje v letih 2013 - 2016