X

Seznam aktualnih namer

Iskanje po ključni besedi / št. namere
Občina
Vrsta omrežja
Začetek del
Datum objave Rok oddaje interesaInvestitorIme investicijeVrsta omrežjaVrsta delLokacijaKončna lokacija linijskega objektaPredviden začetek del

1
Število namer na strani:
16.09.201930.09.2019MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADECIzgradnja kanalizacije na Legenski cesti v Slovenj GradcuKanalizacijaNovogradnjaSlovenj GradecSlovenj GradecOktober 2019
15.09.201929.09.2019TELEKOM SLOVENIJE, d.d.BP Ponikve KoritnoTelekomunikacijeNovogradnjaBrežice Januar 2020
12.09.201926.09.2019OBČINA ČRNOMELJVodovod PobrežjeVodovodNovogradnjaČrnomeljČrnomeljOktober 2019
11.09.201928.09.2019OBČINA LITIJA»ASFALTIRANJE CEST V OBČINI LITIJA V LETU 2019 - 2. FAZA«CesteRekonstrukcija / adaptacijaLitijaLitijaOktober 2019
11.09.201909.10.2019MESTNA OBČINA KOPERObnova slemenske ceste v Hrvatinih, pododsek km 2,905 – km 3,290 Hrvatini – KolombanCesteRekonstrukcija / adaptacijaKoper November 2019
10.09.201924.09.2019Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.Bazna postaja LJ-291B ElektromontažaTelekomunikacijeNovogradnjaLjubljana Oktober 2019
08.09.201922.09.2019Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.RT Gastol; SW404 ETelekomunikacijeNovogradnjaNova Gorica December 2019
04.09.201918.09.2019ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.KBV 20 kV Dane 2 in TP Dane 2 20/0,4 kVElektrikaNovogradnjaSežanaSežanaJunij 2020
04.09.201918.09.2019Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.Bazna postaja SE-693K RT SemičTelekomunikacijeNovogradnjaSemič Oktober 2019
02.09.201913.10.2019ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Sn KB s pripadajočo EKK (TP Barje - TP Ižanska 459)ElektrikaNovogradnjaLjubljanaLjubljanaApril 2021

 ODDAJTE NAMERO O INVESTICIJI

Investitorji v javna komunikacijska omrežja in investitorji v druge vrste gospodarsko javno infrastrukturo morate vsaj 30 dni pred izdajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja, če gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa vsaj 60 dni pred predvidenim začetkom izvajanja gradbenih del sporočiti agenciji namero o načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Oddaja namere v register namer obsega osnovne informacije o investiciji, kontaktno osebo ter rok za podajo interesa za skupno gradnjo.

ODDAJ NAMERO

 Potrebujete pomoč ali še nikoli niste oddali namere preko našega spletnega obrazca?

Za vas smo pripravili podrobna navodila ter seznam pogostih vprašanj in odgovorov o tem, zakaj in kako se lotiti oddaje namere preko spletnega obrazca. Pripravili smo tudi navodila za tiste pravne osebe, ki bodo na posamezni nameri sporočale interes za skupno gradnjo.

KAKO ODDATI NAMERO?