X

Statistika

SODELOVANJE IN SEZNANJANJE LOKALNIH SKUPNOSTI

V letu 2016 je agencija nadaljevala s pripravo in izvedbo delovnih sestankov in delavnic za lokalne skupnosti, na katerih je predvsem občine seznanila z obveznostmi, ki jim jih nalaga ZEKom-1. 

V letu 2015 se je tako delavnic v organizaciji agencije udeležilo 36, v letu 2016 pa še dodatnih 53 občin. 

Pri tem je agencija nudila tudi strokovno pomoč pri bodisi pripravi prostorskih aktov ali izvedbi skupne gradnje pri konkretnih investicijah, kadar so lokalne skupnosti izrazile interes za individualno pomoč.

Število objav gradenj na spletnih straneh AKOS

NUDENJE PODPORE OPERATERJEM PRI MOŽNOSTIH SKUPNE UPORABE IN SKUPNI GRADNJI INFRASTRUKTURE

Na spletni strani agencije se je v letu poročila izrazito povečevalo število objav gradenj telekomunikacijske in druge gospodarske javne infrastrukture. 

Agencija je tako v letu 2016 zabeležila 330 objav gradenj, od tega pa kar 196 objav gradenj druge gospodarske infrastrukture. Število objav je tako več kot dvakrat večje od lanskega, posledično pa se je skoraj desetkratno povečalo tudi število prijav interesa k skupnim gradnjam (iz 39 na 315).

Izražen interes skupne gradnje v letih 2013 - 2016