X

Seznam aktualnih namer

Iskanje po ključni besedi / št. namere
Občina
Vrsta omrežja
Začetek del
Datum objave Rok oddaje interesaInvestitorIme investicijeVrsta omrežjaVrsta delLokacijaKončna lokacija linijskega objektaPredviden začetek del

Število namer na strani:
08.04.201909.05.2019OBČINA DOMŽALEIzgradnja sekundarnega kanala in obnova vodovoda v KrtiniVodovodRekonstrukcija / adaptacijaDomžale Junij 2019
08.04.201919.05.2019OBČINA DOMŽALEObnova ceste Rova - DolenjeCesteVzdrževalna delaDomžale Julij 2019
08.04.201909.05.2019OBČINA DOMŽALEIzgradnja fekalne kanalizacije naselja Goričica pri IhanuKanalizacijaNovogradnjaDomžale September 2019
08.04.201923.04.2019TELEKOM SLOVENIJE, d.d.BP Brest MatenaTelekomunikacijeNovogradnjaIg Julij 2019
08.04.201924.05.2019OBČINA DOMŽALEIzgradnja pločnika v Dragomlju ter obnova vodovodaVodovodRekonstrukcija / adaptacijaDomžale Avgust 2019
07.04.201907.05.2019A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.BAZNA POSTAJA MB441A LIDL ARJA VASTelekomunikacijeNovogradnjaŽalec Julij 2019
07.04.201929.05.2019OBČINA DIVAČASekundarni vodovodi Artviže -Vareje, Vareje-Podgrad, Vareje-Vatovlje, Tatre-KozjaneVodovodNovogradnjaDivača September 2020
07.04.201925.04.2019ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.20 kV KB TP Vrhnika bloki - TP Vrhnika LokaElektrikaNovogradnjaVrhnikaVrhnikaJulij 2019
07.04.201922.04.2019ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Več posegov v elektro infrastrukturne objekte na področju Distribucijke enote CeljeElektrikaNovogradnjaCelje Maj 2019
07.04.201922.04.2019ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Več posegov v elektro infrastrukturne objekte na področju Distribucijke enote VelenjeElektrikaNovogradnjaVelenje Maj 2019

 ODDAJTE NAMERO O INVESTICIJI

Investitorji v javna komunikacijska omrežja in investitorji v druge vrste gospodarsko javno infrastrukturo morate vsaj 30 dni pred izdajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja, če gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa vsaj 60 dni pred predvidenim začetkom izvajanja gradbenih del sporočiti agenciji namero o načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Oddaja namere v register namer obsega osnovne informacije o investiciji, kontaktno osebo ter rok za podajo interesa za skupno gradnjo.

ODDAJ NAMERO

 Potrebujete pomoč ali še nikoli niste oddali namere preko našega spletnega obrazca?

Za vas smo pripravili podrobna navodila ter seznam pogostih vprašanj in odgovorov o tem, zakaj in kako se lotiti oddaje namere preko spletnega obrazca. Pripravili smo tudi navodila za tiste pravne osebe, ki bodo na posamezni nameri sporočale interes za skupno gradnjo.

KAKO ODDATI NAMERO?