X

Podrobnosti o nameri

[ Na območju občine Škocjan, se bo gradilo FTTH omrežje., št.10310 ]

PODATKI O INVESTITORJU

1954598000
T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
Naslov podjetja
Verovškova ulica 064 064, 1000 Ljubljana
dusan.kocevar[at]t-2.com

PODATKI O INVESTICIJI

Na območju občine Škocjan, se bo gradilo FTTH omrežje.
10310
Na območju občine Škocjan, se bo gradilo FTTH omrežje.
Informacije o gradbenih delih
kabelska kanalizacija, jaški, kabli
Telekomunikacije
Novogradnja
Lokacija izvedbe
Ena lokacija
Podrobni podatki o lokaciji
Škocjan
 
Škocjan
 
Občina Škocjan , naselja:- Škocjan - Hrastulje - Zavinek - Dolnja Stara vas- Grmovlje- Dobruška vas
Predviden datum izvedbe
Predviden začetek del
April 2018
 
Predvideno trajanje del v mesecih
6
Dušan Kočevar
dusan.kocevar[at]t-2.com
041 370 838
Povezana dokumentacija
Vaše naložene datoteke

PODATKI O NAMERI

10310
Datum oddaje
20. 02. 2018
Rok za oddajo interesa za sodelovanje pri skupni gradnji
7. 03. 2018
Objava na spletni strani AKOS je izvedena z avtomatiziranim sistemov objav namer. Za pravilnost objavljenih podatkov je odgovoren prijavitelj oz. investitor.