X

Novice

07. september 2023
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) vzpostavila uporabo aplikacije IS ZKGJI, ki je namenjena upravljavcem gospodarske javne infrastrukture (GJI) in omrežnih priključnih točk (OPT), izvajalcem GJI ter izdelovalcem elaboratov sprememb GJI in OPT. Aplikacija med drugim omogoča: prenos podatkov GJI in OPT prek grafičnega okna, prenos podatkov o objektih GJI in OPT po matični števil...
Preberi več
23. avgust 2022
Geodetska uprava RS je na portalu Prostor objavila Obvestilo uporabnikom o načrtovanih spremembah ob prenovi Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (povezava).Prva faza prehoda na novi informacijski sistem je sprememba formata, in sicer se bo trenutni format (SHP, GML, ASCII in XML) nadomestil s formatom GeoJSON za lokacijske podatke (točke, linije, poligoni) in formatom JSON za atributne podatke.Zadnji rok za oddajo Zahtevka z elaboratom sprememb v »starem« formatu (SH...
Preberi več
27. junij 2022
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja Priporočilo v zvezi s skupno uporabo fizične infrastrukture.Dokument se nahaja na tej povezavi. 
Preberi več
17. september 2021
Zaradi prenove nepremičninskih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava RS bo Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS od vseh lastnikov oz. upravljalcev omrežij elektronskih komunikacij zahtevala uskladitev podatkov o vrsti objekta z določbami 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in Pravilnika o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih. Da bi lastnik...
Preberi več
11. avgust 2021
Spoštovani uporabniki!Obveščamo vas, da je Geodetska uprava RS v ponedeljek 9. 8. 2021 objavila nov, deloma spremenjen Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah. Novica o tem je objavljena tudi na spletni strani e-prostor na povezavi https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/zbirni-kataster-gospodarske-javne-infrastrukture/, elaborat pa je dosegljiv preko povezave https://www....
Preberi več
09. julij 2021
Spoštovani uporabniki!Obveščamo vas, da bo v ponedeljek 12. 7. 2021,  dostop do "Portala infrastrukturnih investicij" zaradi izvajanja nadgradnje občasno omejen.Hvala za razumevanje!Lep pozdrav!Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS 
Preberi več
09. julij 2021
Spoštovani uporabniki, za lažje spremljanje objavljenih namer gradnje smo portal nadgradili tako, da se lahko naročite na obveščanje o novih objavah na vaš elektronski naslov. Pri prijavi na obvestila na elektronski naslov lahko izberete ali želite biti oveščeni o novicah, namerah ali oboje. Obveščanje lahko tudi omejite na regije ali občine.
Preberi več
02. december 2020
Geodetska uprava RS je na portalu Prostor objavila primere evidentiranja elektronskih komunikacijskih omrežij v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI).
Preberi več
20. oktober 2020
Spoštovani! Agencija je »Portal infrastrukturni investicij« prestavila na drug strežnik. Pri tem je prišlo do neljube težave, da investitorji, ki so vnesli namero o gradnji ali izkazali interes za skupno gradnjo, od 13. 10. 2020 do vključno 19. 10. 2020, niso prejeli elektronske pošte, ki potrjuje oddano namero. 20. 10. 2020 smo težavo odpravili, tako da portal zopet deluje nemoteno in pošilja elektronsko pošto.Vsem investitorjem, ki so obj...
Preberi več
03. julij 2020
Eden pomembnejših ukrepov za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij je izvedba skupne gradnje v primerih izkazanega interesa, zato morajo vsi investitorji v gospodarsko javno infrastrukturo (infrastrukturni operaterji) na portalu infrastrukturnih investicij objaviti namero o načrtovani gradnji in poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja k skupni gradnji. Da bi ugotovila izvajanje ukrepa skupne gradnje v praksi ter načrtovala n...
Preberi več
20. maj 2020
Evropska komisija je sporočila nov datum, 3. junij 2020, 13:00, zadnjega kroga razpisa za bone WiFi4EU, v katerem bo evropskim občinam razdelila 947 bonov po 15.000 evrov, kar skupaj znaša nekaj več kot 14,2 milijona evrov. Pri delitvi glede na vrstni red prijav bo upoštevala tudi geografska uravnoteženost, razpis bo odprt do 4. junija 2020, 17:00.
Preberi več
23. marec 2020
Direktorat za informacijsko družbo in informatiko (MJU) organizira informativni dan za Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«.
Preberi več
02. marec 2020
 Ministrstvo za javno uptavo je v petek, 28. februarja 2020, objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski, in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija.Rok za prijavo je 5. 5. 2020 do 14. ure.Razpisna dokumentacija ter vse ostale informacije in kontakti so do...
Preberi več
29. januar 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije, za katerega je namenjenih 7,1 mio evrov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v Koroški, Podravski in Pomurski statistični regiji.
Preberi več
11. december 2019
Geodetska uprava RS je na portalu Prostor objavila novo različico izmenjevalnega formata za posredovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah (različica 3.3) in primere evidentiranja omrežnih priključnih točk (v nadaljevanju OPT).
Preberi več
16. september 2019
Evropska komisija bo v četrtek, 19. septembra 2019 ob 13.00 uri, objavila nov razpis za bone WiFi4EU, pri čemer bo izbrala prejemnike glede na vrstni red prijav, upoštevala pa bo tudi geografsko uravnoteženost. Razpis za 1.780 bonov v vrednosti po 15.000 evrov bo odprt do 20. septembra 2019 do 17.00 ure, prijavijo pa se lahko občine ali skupine občin v EU.  Shema EU za brezplačni dostop do brezžičnega interneta omogoča mestom, da vzpostavijo omrežje Wi-Fi v javnih prostorih...
Preberi več
15. julij 2019
Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je Ministrstvo za javno upravo podaljšalo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju Republike Slovenije v naslednjih treh (3) letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.Podrobnejše informacije so dostopne na spletni str...
Preberi več
13. junij 2019
Evropska nagrada za projekte s področja širokopasovne infrastrukture in storitevEvropske nagrade za projekte s področja širokopasovne infrastrukture in storitev se podljujejo za vse tipe naprednih projektov, ne glede na velikost, lokacijo ali uporabljeno tehnologijo. K sodelovanju so vabljeni nacionalni, regionalni ali lokalni javni organi (npr. občine, regije, državni organi), kot tudi večji ali manjši privatno financirani projekti, ki uporabljajo inovativne modele inv...
Preberi več
10. maj 2019
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je vzpostavila nov spletni portal (Geoportal AKOS) za dostop in pregledovanje nekaterih prostorskih podatkov, ki jih agencija uporablja pri svojem vsakodnevnem delu, in ki predstavljajo dodano vrednost ter uporabne informacije za splošno in strokovno javnost. Številni prostorski podatki elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji so z Geoportalom AKOS prvič prikazani ter javno objavljeni, zato ima portal tudi p...
Preberi več
09. maj 2019
Geoportal AKOS (https://gis.akos-rs.si/) je osrednji spletni portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, ki jih agencija uporablja pri svojem vsakodnevnem delu, in ki predstavljajo dodano vrednost ter uporabne informacije za splošno in strokovno javnost. Med njimi so podatki infrastrukture elektronskih komunikacij, omrežnih priključnih točk, pokritosti s fiksnimi in mobilnimi omrežji ter podatki o namerah o načrtovanih gradnjah gospodarske javne infrastrukture, ki ji...
Preberi več
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last