X

Novice

23. avgust 2022

Obvestilo uporabnikom o načrtovanih spremembah ob prenovi Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture – nov izmenjevalni format za ZKGJI in ZKGJI-OPT

Geodetska uprava RS je na portalu Prostor objavila Obvestilo uporabnikom o načrtovanih spremembah ob prenovi Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (povezava).

Prva faza prehoda na novi informacijski sistem je sprememba formata, in sicer se bo trenutni format (SHP, GML, ASCII in XML) nadomestil s formatom GeoJSON za lokacijske podatke (točke, linije, poligoni) in formatom JSON za atributne podatke.

Zadnji rok za oddajo Zahtevka z elaboratom sprememb v »starem« formatu (SHP, GML, ASCII in XML) je do vključno 25.09.2022.

Podrobnejše informacije so na voljo na zgoraj označeni povezavi do uradnega obvestila.