X

Novice

13. julij 2017

Sprejeta novela ZEKom, ki omogoča hitrejšo in cenejšo gradnjo komunikacijskih omrežij

Državni zbor je v torek sprejel novelo ZEKom-1C, ki v slovenski pravni red prenaša predvsem evropska pravila glede zniževanja stroškov za gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij visoke hitrosti. Zakonodajne rešitve so namenjene pospeševanju gradnje javnih komunikacijskih omrežij, razvoju storitev v korist končnih uporabnikov ter zmanjšanju stroškov gradnje in spodbujanju skupne uporabe obstoječe infrastrukture, in sicer ne le infrastrukture elektronskih komunikacij, pač pa tudi druge gospodarske javne infrastrukture. Znižanje stroškov za gradnjo omrežij naj bi prinesle tudi spremembe pri usklajevanju in preglednosti načrtovanih gradbenih del. Zakon bo začel veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Več na povezavah:
http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6BAA7B9079693448C125815B00294C4E&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc