X

Novice

02. december 2020

Objava priporočil evidentiranja elektronskih komunikacijskih omrežij

Geodetska uprava RS je na portalu Prostor objavila primere evidentiranja elektronskih komunikacijskih omrežij v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI).

Gradivo vsebuje priporočila glede načina evidentiranja trase, cevi, kablov in vodov na praktičnih primerih ter pogosta vprašanja v zvezi z evidentiranjem elektronskih komunikacijskih omrežij. Pripravljavci gradiva ocenjujejo, da dokument predstavlja pomemben doprinos k izboljšanju kakovosti podatkov o obstoječi infrastrukturi elektronskih komunikacijskih omrežjih v Sloveniji.

Primere evidentiranja elektronskih komunikacijskih omrežij si lahko ogledate tukaj.