X

Novice

03. julij 2020

Analiza skupne gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in druge gospodarske javne infrastrukture

Eden pomembnejših ukrepov za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij je izvedba skupne gradnje v primerih izkazanega interesa, zato morajo vsi investitorji v gospodarsko javno infrastrukturo (infrastrukturni operaterji) na portalu infrastrukturnih investicij objaviti namero o načrtovani gradnji in poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja k skupni gradnji. Da bi ugotovila izvajanje ukrepa skupne gradnje v praksi ter načrtovala nadaljnjne aktivnosti na tem področju, je agencija izdelala analizo stanja in aktivnosti skupne gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in druge gospodarske javne infrastrukture. Analiza vključuje celovit pregled izvajanja posameznih segmentov ukrepa skupne gradnje v praksi. Ključni poudarki analize so:

  • vzpostavitev portala infrastrukturnih investicij je bistveno vplivala na porast objav namer gradnje. V prvem letu zbiranja objav (2013) je agencija prejela 74 obvestil o nameravani gradnji, z vzpostavitvijo portala infrastrukturnih investicij v letu 2018 pa 644 objav.
  • delež izkazanega interesa skupne gradnje od leta 2013 raste in je  v letu 2019 dosegla kar 29 %. Največ je interesa za skupno gradnjo hkrati s kanalizacijo, vodovodom in cestami.
  • občine so v osnovi zainteresirane za skupno gradnjo infrastrukture, saj s tem želijo zmanjšati večkratne posege v prostor in pobud za skupno gradnjo praviloma ne zavračajo. Najpogosteje pa operaterja zavrnejo, če zaradi usklajevanja gradbenih del investicije ne bi bilo mogoče izvesti v skladu s terminskim planom.
  • na podlagi vprašalnikov občinam agencija ocenjuje, da je delež skupne gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij glede na vse investicije občine v infrastrukturo 24 %.
  • primeri dobre in slabe prakse dogovorov o skupni gradnji.