X

Novice

11. december 2019

Objava nove različice izmenjevalnega formata za posredovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah

Geodetska uprava RS je na portalu Prostor objavila novo različico izmenjevalnega formata za posredovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah (različica 3.3) in primere evidentiranja omrežnih priključnih točk (v nadaljevanju OPT).

Struktura podatkov ostaja v različici 3.3 nespremenjena, dodana pa so vsebinska pojasnila, ki podrobneje opredeljujejo:

  • predmet evidentiranja,
  • šifrante vrsta subjekta, vrsta priključka in priklop
  • obveznost poročanja posameznih podatkov o OPT,
  • omejitev velikosti datoteke posredovanih podatkov o OPT na 50 MB,
  • druga pojasnila.

Objavljeni so tudi primeri evidentiranja omrežnih priključnih točk. Primeri so informativne narave in so namenjeni le ponazoritvi vsebinskih pravil (Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah, 3.3) na praktičnih primerih.

Izmenjevalni format 3.3 je veljaven od 9. 12. 2019.

https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/zbirni-kataster-gospodarske-javne-infrastrukture/