X

Novice

15. julij 2019

MJU podaljšalo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je Ministrstvo za javno upravo podaljšalo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju Republike Slovenije v naslednjih treh (3) letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.
Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani ministrstva.

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_naslednje_generacije/