X

Novice

19. september 2018

MJU objavilo javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij.

MJU objavilo javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij.

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je Ministrstvo za javno upravo objavilo javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij, ki je namenjen določitvi območij, na katerih bodo lahko uporabljena javna sredstva za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Poziv in navodila v zvezi z načinom prevzema podatkov o gospodinjstvih in z načinom oddaje podatkov o tržnem interesu so objavljeni na spletni strani ministrstva (dodamo spodnji link).

Operaterji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo najkasneje do 19. 11. 2018 do 24.00 ure.


Link:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_naslednje_generacije/