X

Seznam aktualnih namer

Iskanje po ključni besedi / št. namere
Občina
Vrsta omrežja
Začetek del
Datum objave Rok oddaje interesaInvestitorIme investicijeVrsta omrežjaVrsta delLokacijaKončna lokacija linijskega objektaPredviden začetek del

Število namer na strani:
29.03.202101.09.2022OBČINA IVANČNA GORICAJavna kanalizacija v aglomeraciji Spodnje BrezovoKanalizacijaNovogradnjaIvančna GoricaIvančna GoricaSeptember 2022
22.03.202101.09.2022OBČINA IVANČNA GORICAJavna kanalizacija s čistilno napravo v aglomeraciji Velike LeseKanalizacijaNovogradnjaIvančna GoricaIvančna GoricaSeptember 2022
22.03.202101.09.2022OBČINA IVANČNA GORICAJavna kanalizacija s čistilno napravo v aglomeracijah Zagradec, Gabrovka in ČešnjiceKanalizacijaNovogradnjaIvančna GoricaIvančna GoricaSeptember 2022
19.03.202115.07.2021ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Kabliranje DV 20 kV D54 Razbor Ledinek -Suhi dol KarničnikElektrikaRekonstrukcija / adaptacijaSlovenj Gradec September 2021
19.03.202115.07.2021ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Preureditev TP 20/04 kV KopališkaElektrikaRekonstrukcija / adaptacijaSlovenj Gradec September 2021
19.03.202101.09.2021ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.TP Podgorje Sp. vas-zg. vasElektrikaRekonstrukcija / adaptacijaSlovenj Gradec Oktober 2021
19.03.202115.07.2021ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.NNO Primož Plos izv. Ižek-kabliranjeElektrikaRekonstrukcija / adaptacijaVuzenica September 2021
19.03.202115.06.2021ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.TP Pečje nadomestna in električni vodiElektrikaNovogradnjaSevnica Avgust 2021
19.03.202120.07.2021ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Delno kabliranje DV Mokrice in DV DobovaElektrikaNovogradnjaTrebnje Oktober 2021
19.03.202121.06.2021ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.TP 20/0,4 kV Brežice bolnica (nadomestna) in električni vodiElektrikaNovogradnjaBrežice September 2021

 ODDAJTE NAMERO O INVESTICIJI

Investitorji v javna komunikacijska omrežja in investitorji v druge vrste gospodarsko javno infrastrukturo morate vsaj 30 dni pred izdajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja, če gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa vsaj 60 dni pred predvidenim začetkom izvajanja gradbenih del sporočiti agenciji namero o načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Oddaja namere v register namer obsega osnovne informacije o investiciji, kontaktno osebo ter rok za podajo interesa za skupno gradnjo.

ODDAJ NAMERO

 Potrebujete pomoč ali še nikoli niste oddali namere preko našega spletnega obrazca?

Za vas smo pripravili podrobna navodila ter seznam pogostih vprašanj in odgovorov o tem, zakaj in kako se lotiti oddaje namere preko spletnega obrazca. Pripravili smo tudi navodila za tiste pravne osebe, ki bodo na posamezni nameri sporočale interes za skupno gradnjo.

KAKO ODDATI NAMERO?