X
Iskanje po ključni besedi/številki namere
Datum objaveInvestitorIme investicijeVrsta omrežjaVrsta delLokacijaKončna lokacija linijskega objektaPredviden začetek del

Število namer na strani:
31.08.2021OBČINA LOGATECGradnja vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije JamnicaKanalizacijaNovogradnjaLogatec December 2021
31.08.2021TELEKOM SLOVENIJE, d.d.BP Ravnica pri GrgarjuTelekomunikacijeNovogradnjaNova Gorica Februar 2022
31.08.2021TELEKOM SLOVENIJE, d.d.BP Ravnica pri GrgarjuTelekomunikacijeNovogradnjaNova Gorica Februar 2022
30.08.2021OBČINA RAVNE NA KOROŠKEMRekonstrukcija ceste Obretan – Španer (JP850911 - Stražišče)CesteRekonstrukcija / adaptacijaRavne na Koroškem September 2021
27.08.2021TELEKOM SLOVENIJE, d.d.FL MB Tezno - Ptujska 3TelekomunikacijeNovogradnjaMariborMariborFebruar 2022
25.08.2021OBČINA LJUTOMERRekonstrukcija vodovoda Stročja vas - PristavaVodovodRekonstrukcija / adaptacijaLjutomerLjutomerSeptember 2021
25.08.2021OBČINA BREŽICEUreditev Černelčeve ceste v Brežicah - 1. in 2. fazaCesteVzdrževalna delaBrežice September 2021
25.08.2021MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURORehabilitacija mostu čez Kamniško Bistrico na RT-923/1087 v km 8,100CesteRekonstrukcija / adaptacijaKamnik Februar 2022
25.08.2021MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURORazširitve hodnikov na mostu čez Savinjo, podvozu ter izgradnja hodnikov ob cesti na R2-447/0288CesteRekonstrukcija / adaptacijaŽalec Februar 2022
25.08.2021MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURORehabilitacija mostu čez potok pri Dornavi (PT0338) od km 23,000 do km 23,300CesteRekonstrukcija / adaptacijaJuršinci Februar 2022