X

Politika zasebnosti


Informacije o upravljavcu
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01, e-naslov: info.box@akos-rs.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov
dpo@akos-rs.si

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo
Pri upravljanju Portala infrastrukturnih investicij agencija obdeluje vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec, datum in čas prijave. Agencija te podatke obdeluje za namene želene vrste obveščanja o novicah ali o objavah namer gradnje.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov
Osebne podatke (naslov elektronske pošte) agencija obdeluje na podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(a) Splošne uredbe).

Rok hrambe
Podatki o vašem elektronskem naslovu se shranjujejo do preklica privolitve oziroma ugovora.

Kategorije uporabnikov
Osebni podatki se posredujejo pogodbenemu obdelovalcu, ki za agencijo vzdržuje Portal infrastrukturnih investicij. Pogodbeni izvajalec osebne podatke obdeluje izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Pravice posameznikov:
Posameznik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi, zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave ali zahteva prenos podatkov. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali po elektronski pošti na naslov info.box@akos-rs.si. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na elektronski naslov: dpo@akos-rs.si.
Odjava od obveščanja (preklic privolitve) je možna kadarkoli in brez kakršnihkoli stroškov, in sicer s klikom na odjavno povezavo v prejetem potrditvenem sporočilu.

Možnost pritožbe
Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.