X

Podrobnosti o nameri

[ Gradnja TK omrežja FL Sp.Duplek GPON Dupleški vrh, št.10800 ]

PODATKI O INVESTITORJU

5014018000
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Naslov podjetja
Cigaletova ulica 015 015, 1000 Ljubljana
info[at]telekom.si

PODATKI O INVESTICIJI

Gradnja TK omrežja FL Sp.Duplek GPON Dupleški vrh
10800
Na področju naselja Sp.Duplek - Dupleški vrh bomo dogradili kabelsko kanalizacijo in zgradili novo optično omrežje
Informacije o gradbenih delih
Komunikacijsko omrežje
Telekomunikacije
Novogradnja
Lokacija izvedbe
Linijska gradnja
Podrobni podatki o lokaciji
Duplek
 
Spodnji Duplek
 
Dupleški vrh, Kovaška ulica, Nad izvirom, Sadjarska ulica, Šolska pot, Ul.21.aprila, Vinogradniška pot, Vrhovska cesta, Zaloke, Zimica
Podrobni podatki o končni lokaciji
Duplek
 
Spodnji Duplek
 
Dupleški vrh, Kovaška ulica, Nad izvirom, Sadjarska ulica, Šolska pot, Ul.21.aprila, Vinogradniška pot, Vrhovska cesta, Zaloke, Zimica
Predviden datum izvedbe
Predviden začetek del
April 2019
 
Predvideno trajanje del v mesecih
6
Švajncer Aleš
ales.svajncer[at]telekom.si
031226291
Povezana dokumentacija
Vaše naložene datoteke

PODATKI O NAMERI

10800
Datum oddaje
29. 01. 2019
Rok za oddajo interesa za sodelovanje pri skupni gradnji
13. 02. 2019
Objava na spletni strani AKOS je izvedena z avtomatiziranim sistemov objav namer. Za pravilnost objavljenih podatkov je odgovoren prijavitelj oz. investitor.