X

Novice

29. januar 2018

MJU objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 3

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je Ministrstvo za javno upravo objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«. Razpis, ki ga delno sofinancira Evropska unija, je bil objavljen 26. 1. 2018 v Uradnem listu RS, št. 5/2018. (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/20185)

Več informacij, dokumentacijo in kontakte najdete na povezavi (http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_naslednje_generacije/).