X

Novice

18. december 2018

MJU spremenilo javni poziv in podaljšalo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018

Torek, 18.12.2018. 


Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je Ministrstvo za javno upravo spremenilo javni poziv in podaljšalo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018.

Objavilo je nov seznam gospodinjstev za izkaz tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s ter iz postopka testiranja tržnega interesa umaknilo tabelo za izkaz tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 30 Mb/s.

Obenem je ministrstvo podaljšalo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih, tako da velja naslednje:
 
Operaterji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo najkasneje do vključno 1. 2. 2019, do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.  
Skladno z drugim odstavkom 11.a člena ZEKom-1 morajo operaterji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 7. 2. 2019, do 12.00 ure, tudi pisno obvestiti Ministrstvo za javno upravo (gp.mju(at)gov.si).
 
Vse informacije ter dokumenti so dostopni na spletni strani ministrstva.